ایزو ۵۰۰۰۱ ( سیستم مدیریت انرژی)

ایزو ۵۰۰۰۱ ( سیستم مدیریت انرژی)

ایزو ۵۰۰۰۱ ( سیستم مدیریت انرژی)

ایزو ۵۰۰۰۱ ( سیستم مدیریت انرژی)

استاندارد بین المللی ایزو ۵۰۰۰۱ (سیستم مدیریت انرژی)

درباره استاندارد ایزو ۵۰۰۰۱:۲۰۱۱ :

امروزه یکی از نیازهای مهم صنایع و جوامع انسانی در اکثر کشورها موضوع مدیریت انرژی می باشد . آلودگی های زیست محیطی ، هزینه بالای سوخت و بحرانهای انرژی و مفهوم توسعه پایدار که هدف تمامی جوامع می باشد دلایل اصلی توجه به بحث انرژی و سیستم مدیریت انرژی (ایزو ۵۰۰۰۱) می باشد .

این مدرک مبتنی بر عناصر کلی است که در تمام استاندارد های سیستم مدیریت ایزو به چشم می خورد و سطح بالایی از تطابق دستگاه ها با استاندارد ایزو ۹۰۰۱ (مدیریت کیفیت) و ایزو ۱۴۰۰۱ ( مدیریت زیست محیطی) را تضمین می کند.

استاندارد بین المللی سیستم مدیریت انرژی ایزو ۵۰۰۰۱ برای هر سازمانی که مایل است از انطباق با اظهارات خط مشی انرژی خود اطمینان نموده و این انطباق با الزامات ایزو ۵۰۰۰۱ را به دیگران اثبات نمایند ، کاربرد دارد.

سازمان ها می توانند با خود ارزیابی و خود اظهاری ، رعایت انطباق با الزامات ایزو ۵۰۰۰۱ را تایید نمایند و یا به وسیله اخذ گواهینامه سیستم مدیریت انرژی ایزو ۵۰۰۰۱  و مشاوره ایزو ۵۰۰۰۱ از یک سازمان بیرونی، مورد تایید قرار دهد .

مزایای ایزو ۵۰۰۰۱ :

 • هزینه های مالی مصرف انرژی کاهش می یابد
 • کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در سازمان ها
 • استاندارد سازی مصرف انرژی
 • روش های جهت بهینه سازی مصرف انرژی مشخص می گردد
 • انطباق با الزامات حقوقی و قانونی
 • شفافیت و انتقال اطلاعات در زمینه مدیریت منابع انرژی
 • بهترین عملکرد ها و رفتارهای مناسب در حوزه مدیریت انرژی

و ………

کنترل های ایزو ۵۰۰۰۱:

 • پایش،اندازه گیری و تجزیه و تحلیل مصرف انرژی
 • ارزیابی انطباق با قوانین و الزامات سیستم مدیریت انرژی ایزو ۵۰۰۰۱
 • ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی
 • کنترل سوابق مدیریت انرژی
 • بازنگری مدیریت انرژی بر اساس ایزو ۵۰۰۰۱ 

2 افکار در مورد “ایزو ۵۰۰۰۱ ( سیستم مدیریت انرژی)”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

shares