ایزوTS/ 16949:2009

ایزوTS/ 16949:2009

ایزوTS/ 16949:2009

۱- ISO  چيست؟

International Organization for StandardizationISO يك سازمان بين المللي است كه با هدف تدوين و توسعه استاندارد هاي مربوط به علوم و فنون در سطح جهاني تاسيس شده است. استاندارد، معيارهايي را براي تضمين وضعيت مطلوب (در توليد كالا يا ارائه خدمات) ارائه مي كند تا سازمان ها بتوانند خود را با مشخصات و الزامات آن تطبيق داده و بخش هاي مختلف كاري را ارتقا دهند. همچنين جهت افزايش سرعت انجام كارها و استفاده از تخصص و تجربيات ملي و بين المللي، استانداردها مراجع قابل اعتماد و معتبري مي باشند.
در اين ميان استانداردهاي جهاني با توجه به وسعت كاربرد و بروز رساني مناسب از مقبوليت بيشتري برخوردارند و سازمان بين اللملي استاندارد (ISO) به عنوان مرجع جهاني نزد كليه بنگاه هاي اقتصادي پذيرفته شده است. استانداردهاي متعدد و متنوعي در زمينه هاي گوناگون توليدي، خدماتي و مديريتي از طرف ISO انتشار يافته كه معروفترين و مقبولترين آن نزد سازمان هاي ايراني سري استاندارد ISO9000  است. اهميت اين مشخصات و معيارهاي بين المللي وقتي دو چندان مي شود كه پديده جهاني شدن و حذف مرزهاي تجاري، رقابتي سخت و نفس گير را پيش روي سازمان ها قرار داده و عدم توجه به اين مهم، بقاي سازمان را با مخاطرات جدي مواجه مي سازد.

۲- ایزو/TS چيست؟

طبق قواعد ایزو انتشار يک استاندارد بين المللى نياز به طى تشريفات خاصى دارد، در مواردی که به دليل نياز به بازار به وجود يک مدرک لازم است مدرک سريعتر در اختيار قرار گيرد سازمان ایزو اقدام به انتشار يک مشخصه فنى (Technical Specification) مى نمايد و آن را با علامت ISO/TS منتشر مى نمايد.

۳-ایزوTS /16949 چيست؟

ایزوTS /16949 پس از انتشار ظرف سه سال مورد بررسى و بازنگرى مجدد قرار گرفت  که ماحصل اين کار بازنگرى سال ۲۰۰۲ اين مشخصه فنى و انتشار ایزوTS /16949:2002 مى باشد. همچنين ظرف شش سال اين نسخه فنى مورد بررسى مجدد قرار گرفته و به صورت يک استاندارد بين المللى منتشر شده است.
با توجه به استقبال صنعت خودرو از اين مشخصه فنى و پذيرش آن توسط خودروسازان عضو IATF امروزه سيستم کيفيت بر مبناى ISO/TS 16949 رايج ترين الگوى سيستم مديريت کيفيت در جهان مى باشد بازنگرى دوم اين مشخصه فنى بر اساس الزامات ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۰ و بر اساس رويکرد فرآيندى تدوين شده و حتى خودروسازان آمريکايى اعلام نموده اند که اين مشخصه فنى به عنوان الزامات آنها نيز قابل قبول است.

۴-درباره استاندارد ایزوTS /16949:2002

با وجود آنكه استانداردهاي سري ۹۰۰۰  ایزو  به دليل ماهيت مستقل خود، براي بسياري از نهادها به عنوان پايه و اساس ساخت سيستم مديريت كيفيت قرار گرفته، اما برخي از حوزه هاي اقتصادي به خصوص، مانند صنايع خودرو، كه علاقه بيشتري به برآورده شدن خواسته هاي كيفي خود دارند اقدام به تدوين الزامات ويژه خود نموده اند و اجراي اين خواسته ها را براي تامين كنندگان خود الزام نموده اند. از آنجا كه تعداد اين الزامات سبب بروز مشكلاتي در خصوص ارزيابي مكرر خواسته

هاي متفاوت براي قطعه سازان طرف قرارداد خودرو سازان مختلف شده است . بررسي ها براي حل اين مشكل منجر به تشكيل گروه كاري بين المللي صنعت خودرو (IATF) گرديد كه اين گروه كاري با همكاري كميته فني ۱۷۶ سازمان بين المللي استاندارد (ISO ) اقدام به يكپارچه سازي الزامات خودروسازان جهان گرديد. ماحصل اين تلاش انتشار مشخصه فني ایزوTS /16949 در تاريخ ۱۹۹۹/۳/۱ گرديد. در تدوين اين مشخصه فني مراجع ذيل به كار گرفته شده است:

۱ – سري استانداردهاي بين المللي مديريت كيفيت ایزو۹۰۰۱
۲- نظامنامه هاي مرجع IATF در مورد ایزوTS /16949
۳- نظامنامه هاي مرجع خودروسازان آمريكايي (سري QS 9000)
۴- نظامنامه هاي مرجع خودروسازان ايتاليايي (سري AVSQ )
۵- نظامنامه هاي مرجع خودروسازان فرانسوي (سري EAQF)
۶- نظامنامه هاي مرجع خودروسازان آلماني (سري VDA)

۵- چرا به مشاوره سيستم مديريت كيفيت ایزوTS /16949  نيازمنديم؟

صنعت خودرو نمونه ای از صنایعی است که مجموعه ای از ویژگی هایی نظیر پیچیدگی محصول، اهمیت بالای کیفی، الزامات ایمنی، بازار گسترده فروش، ضریب اشتغال زایی قابل توجه و . . . را همزمان دارا می باشد. با در نظر گرفتن تمام ویژگی ها، سیستم مدیریت کیفیتی که برای یک مجموعه تولید کننده خودرو و یا قطعات آن گزینش می گردد، باید حائز شرایط و الزاماتی باشد که توانایی پاسخگویی به تمامی موارد فوق را دارد باشد. سرمایه گذاری هایی که در سطح جهان در صنعت خودرو صورت گرفته و نیز توجه دقیق به زنجیره های عرضه (Supply Chain) و تلاش خودرو سازان به ارتقاء تامین کنندگان این صنعت، از دیر باز عاملی برای ایجاد استانداردهای معتبری، همچون QS 9000 و VDA 6.1 بوده است.

۶-مزاياي استقرار ایزوTS /16949:2002

* انطباق كامل با استاندارد ایزو۹۰۰۱:۲۰۰۰ و قابليت تلفيق به خصوص براي واحدهاي توليدي كه هم براي صنعت خودرو و هم خارج از آن فعاليت مي نمايند.

* قابليت انطباق و سازگاري با استاندارد مديريت زيست محيطي  ایزو ۱۴۰۰۱

* استقرار يك سيستم مديريت كيفيت فرآيند گرا كه متضمن ايجاد بهبود مداوم در سازمان و حركت به سمت مدلهاي TQM و تعالي سازمان است.

* قابليت انطباق سيستم با الزامات خودرو سازان ايراني ديگر (ايران خودرو، كرمان خودرو و….)

* استفاده از مزاياي عمومي سيستمهاي مديريت كيفيت

۷-دامنه کاربرد

با توجه به موارد مندرج در مشخصة فني ایزوTS /16949:2002 اين الزامات با هدف جلوگيري از مميزيهاي مکرر مراجع صدور گواهينامه و ايجاد يک رويکرد واحد در مورد سيستمهاي مديريت کيفيت سازمانهاي توليد کننده و تامين کننده قطعات خودرو تدوين شده است. اين مشخصه براي محلهايي از سازمان که در آنجه قطعات مشخص شده توسط مشتري براي توليد و يا خدمات پس از فروش ساخته مي شوند کاربرد دارد. بخشهاي پشتيبان (مانند مراکز طراحي، دفتر مرکزي و مراکز توزيع) به عنوان بخشي از سازمان مميزي مي شوند ولي نمي توانند به تنهايي گواهينامه دريافت نمايند اين مشخصه فني مي تواند براي زنجيره تامين خودرو سازي نيز استفاده شود. (پيمانکاران فرعي ، قطعه سازان طرف قرارداد با خودرو ساز)

۸- نتایج حاصل از استقرار ایزوTS /16949:2002 در سازمان

* بهبود استراتژی شرکت

* رضایت کارکنان

* رضایت مشتری و تولید کنندگان

* فرآیند بهبود مستمر

* توجه به پیشگیری از بروز خطا

* استحکام در قابلیت اطمینان و امکان پذیری فرآیند

* ارزش افزوده بیشتر در فعالیتها

* اطمینان از آنکه رضایت مشتری در فرآیند شکل گیری محصول کاملا تحقق پیدا می کند.

ایزوTS /16949اخذ ایزو۱۶۹۴۹مشاوره ایزو۱۶۹۴۹مشاور سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو –

2 افکار در مورد “ایزوTS/ 16949:2009”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

shares