سيستم‌های قابل اجرا در رستوران‌ها, کافی شاپ

۱- طبقه بندی واحدهای مستقر در اين قسمت:

 

  رستوران‌ها

 

 •  Coffee Shop
 •  Pizza
 • Fast Food (ساندويچ)

 

۲- استانداردهای قابل اجرا :

 

ISO 22000:2005 : سيستم مديريت ايمنی غذا با اعتبار بين‌المللی
ISO 9001:2008 : سيستم مديريت کيفيت غذا با اعتبار بين‌المللی
HACCP : سيستم آناليز نقاط خطر و کنترل نقاط بحرانی با اعتبار بين‌المللی
توضيحات : HACCP به عنوان زير مجموعه ایزو  ۲۲۰۰۰  بوده و در صورت اخذ تاييديه ایزو ۲۲۰۰۰ توسط شرکت کارفرما, قابليت صدور همزمان دارد.

 

تعاريف:

 

 ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸ : استاندارد بين المللی مديريت کيفيت که در سال ۲۰۰۸, بازنگری و ويرايش شده است. اين استاندارد ابزار مديريتی قوی برای مديران موفق جهت بهبود کار و هدايت آن است.

 

ایزو ۲۲۰۰۰:۲۰۰۵: استاندارد بين المللی مديريت ايمنی غذا که در سال ۲۰۰۵, تدوين گرديده است. اين استاندارد ابزار قوی برای کنترل و اطمينان از بهداشت مواد غذايي در کليه مراحل دريافت مواد اوليه تا توليد مواد غذايي می‌باشد.

 

 HACCP: مجموعه قوانين FAO (سازمان غذا و کشاورزی مواد غذايي) و WHO (سازمان بهداشت جهانی) در صنعت غذا است و با هدف ارتقا سطح بهداشت مواد غذايي تدوين شده است. اين استاندارد بر طبق الزامات Codex 97/13 اجرا می گردد.

 

۳- برخی مزايای سيستم‌های فوق در رستوران‌ها:

 

 1.  تهيه برنامه مکتوب و قابل کنترل جهت ميزان ضايعات و دور ريزها و…
 2.  ايجاد مکانيسمی جهت ارزيابی پيمانکاران مواد اوليه و خريد از بهترين پيمانکار
 3.  اخذ تاييديه بين المللی در مديريت کيفيت و اثبات توانايي سازمان در برابر الزامات قانونی
 4.  افزايش اطلاعات و اگاهی پرسنل در زمينه بهداشت و ايمنی مواد غذايي
 5.  تهيه مکانيسم مناسب جهت سنجش رضايتمندی مشتريان, پی‌گيری شکايات و ارائه راهکارهای مناسب برای افزايش رضايتمندی مشتريان
 6.  آمادگی در شرايط اضطراری و تهيه برنامه لازم جهت واکنش در شرايط اضطراری
 7.  تعيين دقيق مواد اوليه مورد نياز و برآورد هزينه‌های جاری
 8.  شناسايي کليه مخاطرات مواد غذايي و ارائه راهکارهايي جهت کاهش مخاطرات و در نتيجه افزايش سلامت جامعه و اعتماد به نفس سازمانی و کاهش بيماري‌های ناشی از غذا
 9.  مبارزه سيستماتيک با حيوانات موذی و ارائه اقداماتی جهت ريشه‌کنی آنها و کاهش امکان آلودگی مواد غذايي
 10.  بهبود فضاهای کاری و استفاده از تجهيزات مناسب بر طبق استانداردهای بين المللی

 

۴- برخی مزايای سيستمهای فوق در کافی شاپ :

 

 1.  اصلاح زير ساخت‌ها مطابق با استانداردهای بين المللی انتخابی
 2.  بهبود کار و جلب توجه مشتری
 3.  آشنايي با نحوه و زمان نگهداری محصولات در يخچال‌ها
 4.  آشنايي با مخاطراتی که مواد غذايي و سلامت مصرف کننده را به خطر می‌اندازد و رفع آنها
 5.  مبارزه با حيوانات موذی, خصوصا به دليل استقرار کافی شاپ‌ها در محيط شهری
 6.  تعيين رضايت مشتری و ايجاد تمهيداتی برای افزايش رضايتمندی مشتريان
 7.  تعيين مکانيسم برای کاهش احتمال جريمه های دولتی و قانونی
 8.  محاسبه دقيق قيمت تمام شده و افزايش سودآوری

 

۵- برخی مزايای سيستمهای فوق در پیتزا و فست فود:

 

 1.  کاهش احتمال آلودگی محصولات و مواد اوليه
 2.  بهبود فضای کاری طبق الزامات استاندارد بين المللی
 3.  افزايش بهداشت و ايمنی کار از طريق آموزش پرسنل
 4.  ايجاد سيستم پايدار در هنگام تغيير پرسنل
 5.  بهبود روش‌های نگهداری مواد اوليه, فرآوری و محصولات
 6.  کاهش شکايات مشتری ناشی از خطای پرسنلی
 7.  بهبود روش شستشو و ضدعفونی
 8.  تطابق با الزامات قانونی
 9.  افزايش فروش و شهرت با اخذ تاييديه بين المللی
 10.  امکان کار و انعقاد قرارداد با تورهای سياحتی و …
 11.  کاهش ميزان دور ريزها و ضايعات
 12.  برآورد قيمت تمام شده و افزايش سودآوری