نشان حلال

گواهینامه حلال

استانداردها توسعه صنعتي را تسهيل مي كنند و بخشي ضروري براي زيربناي توسعه ملي هستند.
حلال واژه اي عربي است به معناي مجاز و قانوني كه براي جامعه مفيد مي باشد، هنگامي كه واژه حلال در ارتباط با غذا و آشاميدني ها مورد استفاده قرار مي گيرد به معناي مجاز براي مصرف مسلمانان مي باشد.
غذاي حلال يكي از اصلي ترين نيازها براي هر مسلمان است. گواهي حلال تائيد مي كند كه تركيبات بكار برده شده در محصول حلال مجاز هستند و محصول عاري از هر گونه فرآورده هاي حرام مي باشد. اين گواهي از فريب مصرف كننده در مراحل تدارك، توزيع و فروش محصولات حلال ممانعت مي كند.
محصولات و خدمات حلال، جهاني بوده و هم براي مسلمانان و هم غير مسلمانان مناسب مي باشد. حلال يك طرح كاري است كه به عنوان يك قدرت در بازار جهاني آينده تلقي مي شود.

صنعت حلال به دو دسته تقسيم مي شود:

محصولات: غذا (تركيبات، گروهها)  مواد آرايشي و بهداشتي
خدمات: كيترينگ وهتلداري و فعاليتهاي مرتبط
غذاي حلال نه تنها گوشت و ماكيان را شامل مي شود بلكه ديگر اقلام غذايي كه در زيل به آنها اشاره شده است را دربرمي گيرد:
شيريني جات، كنسرو غذاي منجمدشده، محصولات لبني، فرآورده هاي ناني، فرآورده هاي ارگانيك، محصولات گياهي، نوشيدني ها و غيره
توسعه همكاري صنعت حلال ابتكاري است توسط دولت مالزي جهت تضمين توسعه جامع و يكپارچه صنعت ملي حلال كه از طريق وزارت دارايي دولت مالزي در ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۶ تاسيس شده است و اخيرا تحت نظارت وزارت صنعت و تجارت بين المللي مالزي قرار گرفته است. (HDC)  توسعه صنعت حلال از مشاغلي كه مايلند در بازار جهاني حلال شركت كنند پشتيباني مي كند.

فرآيند گواهي حلال:

۱- تقاضا و هزينه: تكميل فرم پرسشنامه و پرداخت هزينه
۲- بازرسي و گزارش: بازرسي از محل و نمونه برداري و تجزيه و تحليل
۳- تائيد واجد شرايط بودن و گواهي: اظهار نظر و تائيد و صدور گواهي

مزاياي لوگوي حلال:

۱- اطمينان: به مصرف كنندگان مسلمان اعتماد ميدهد.
۲- صلاحيت: تائيد مي كند كه محصولات حلال هستند و سيستمي جهت نظارت غذاي حلال وجود دارد.
۳- برچسب زدن: گزينه اي را به اطلاع كليه مصرف كنندگان در مورد خريد غذا مي رساند.
۴- گسترش محصول، جايگاه ويژه بازار: مزيت رقابتي بر روي ديگر شركتها
۵- كيفيت: خاطر نشان مي كند كه محصول نه تنها مقررات حلال بلكه شيوه هاي اكيدا بهداشتي را رعايت مي كند.
۶- پذيرش بين المللي: نماد اطمينان يا هويت محصول
در اين راستا شركت بارسان كيفيت (QAL-IRAN) نماينده اصلي شركت IFRC-ASIA مالزي آمادگي خود را جهت اعطاي گواهينامه حلال با شرايط فوق اعلام ميدارد، لطفا جهت كسب اطلاعات بيشتر در اين زمينه با واحد ماركتينگ شركت تماس حاصل نمائيد.

تلفن: ۶۶۴۰۰۹۰ (ده خط) فاکس: ۶۶۴۰۰۹۱