ایزو 15189:2012

"سیسستم مدیریت کیفیت درآزمایشگاه های تشخيص طبي"

درباره استاندارد ISO 15189:2012

ایزو 15189 :2012 اولین استاندارد جهانی مدیریت کیفیت خاص آزمایشگاه هاي پزشکی است که بوسیله کمیته فنی ISO/TC212 جهت ارزیابی آزمایشگاههاي پزشکی و سیستمهاي تشخیص آزمایشگاهی تهیه شده است که استقرار صحیح آن متضمن برآورده سازي نیازهاي کیفی این دسته از آزمایشگاه هاست.
سرویس هاي یک آزمایشگاه پزشکی جهت رسیدگی به بیماران ضروري بوده و بنابراین باید جهت رفع نیازهاي تمامی بیماران و پرسنل مسئول با سطح اطمینان مناسب در دسترس باشند. ضمن در نظر گرفتن ایمنی و اخلاق در فعالیتهاي آزمایشگاهی، این استاندارد بین المللی تعیین کننده الزامات مورد نیاز براي تضمین کیفیت آزمایشات و صلاحیت آزمایشگاه هاي پزشکی می باشد.

چرا به سيستم مديريت كيفیت  ایزو 15189 :2012 نیازمندیم؟

اين استاندارد بين‌المللي مي‌تواند توسط آزمايشگاههاي پزشکي به منظور توسعه سيستم مديريت کيفيت وارزيابي شايستگي آنها مورد استفاده قرار گيرد. استاندارد ایزو 15189 :2012  به عنوان يک استاندارد بين‌المللي اين توانايي را براي آزمايشگاههاي پزشکي فراهم مي‌نمايد تا شايستگي خود را در زمينه‌هاي زير اثبات نمايند:

- استقرار سيستم مديريت به طور اثربخش

- شايستگي فني آزمايشگاه

- توانايي در ارائه نتايج معتبر

پياده‌سازي اين استاندارد در آزمايشگاه‌هاي پزشکي منجر به برآورده نمودن نيازها و انتظارات مشتريان (بيماران و پزشکان معالج) و اطمينان از درستي و کيفيت نتايج آزمايشگاه شده و نهايتاً منجر به بهبود مداوم خدمات آزمايشگاه مي‌گردد.

مزاياي استقرار ISO 15189:2012

- اثبات صلاحيت فني آزمايشگاه
- تشريك مساعي ميان آزمايشگاه‌ها با ساير مراجع در تبادل اطلاعات، تجارب و هماهنگ‌ سازي استانداردها و روش‌هاي اجرايي
- قابليت بهتر براي ايجاد اعتماد نزد مشتريان درسطح ملي و بين المللي
- پذيرش آزمايشگاه و نتايج آن در سطح ملي و بين‌المللي
- تصميم‌گيري در آزمايشگاه بر اساس نتايجي خواهد بود که به واقعيت نزديکترند.
- ارتقاء تصوير ذهني بازار از آزمايشگاه
- افزايش انگيزه و ميزان رضايت کارکنان شاغل در آزمايشگاه
- کاهش هزينه‌هاي مرتبط با شکايات مشتريان، تکرار تستها و ساير موارد مرتبط

 

شرکت مهندسی  پیشگامان آریان رادان با بهره گیری از کارشناسان و اساتید مجرب دانشگاه های معتبر داخلی و بین المللی

مجموعه ای موفق در اجرای قریب به 1000 پروژه در زمینه خدمات تخصصی و برگزاری بیش از 50000ساعت دوره های آموزشی

  دارنده گواهینامه های بین المللی       IW A2:2007           ISO/TS  10004:2012     ISO/FDIS  10002:2014      ISO 9001:2015

 

مشتریان ما