OHSAS 18001:2007

 

"مشخصات سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی "

مقدمه

ایزوOHSAS 18001:2007  الزامات برای طرح ریزی و استقرار سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی را بیان می کند. سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی، سیستمی است که توسط آن، سازمان عملکرد ایمنی و سلامت شغلی خودرا از طریق شناسایی ریسک ها و خطرات ایمنی و سلامت شغلی و تحت کنترل در آوردن آنها، بهبود می بخشد. این سیستم همچنین می تواند سازمان را در برآورده کردن الزامات قانونی سازمان های قانون گذار نظیر وزارت کار، یاری نماید. سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی می تواند کنترل بیشتری روی عملیات سازمان اعمال نموده ودر نتیجه منجر به کاهش حوادث و افزایش کارایی شود.

چرا به سيستم مديريت ایمنی و سلامت شغلی  ایزوOHSAS 18001:2007 نیازمندیم؟

در دنیای امروز تعهد و التزام سازمان‌ ها به ایمنی و سلامت كاركنان به عنوان یك فاكتور متمایزكننده‌ی كسب و كار در بازار رقابت شناخته می‌شود. كسب گواهی‌نامه‌های سیستم مدیریت سلامت و ایمنی شغلی و مشاوره ایزو 18001:2007 عزم و تصمیم یك سازمان را درباره‌ی محافظت از كاركنان و محیط، در مقابل رخدادهای مضر و لطمه‌ زننده نشان می‌دهد. پیاده‌سازی یك سیستم مطمئن مدیریت ایمنی و سلامت به سازمان‌ها كمك می‌كند تا خطرات و تهدیدات ایمنی حرفه‌ای را در سازمان خود، شناسایی و مدیریت كنند. كسب گواهی‌نامه ایزوOHSAS 18001 منوط به بررسی میزان تطابق استانداردهای سازمان با استانداردهای بین‌المللی ایمنی و سلامت خواهد بود. استقرار سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی ومشاوره آن همچنین به سازمان‌ ها و شركت‌ ها كمك می‌كند تا در انتخاب كاركنان شایسته موفقیت بیشتری داشته باشند. گرچه رعایت معیارهای دریافت این گواهی‌نامه به تمامی كسب‌ وكارها در همه صنایع توصیه می‌شود. شركت‌ ها و سازمان‌ هایی كه كاركنان آنان در معرض خطرات شغلی بیش‌تری هستند و یا به انجام كارهای دستی و غیراتوماتیك می‌پردازند، برای كنترل و كاهش عوارض ناشی از خطرات حرفه‌ای ملزم به دریافت این گواهی‌ نامه هستند.

مزاياي استقرار ایزوOHSAS 18001:2007

* کاهش بار مسئولیتهای قانونی مدیران ارشد سازمان در مورد سلامت و ایمنی کارکنان، بارعایت قوانین و مقررات ایمنی و سلامت شغلی
* برآورده کردن الزامات ایمنی و سلامت سازمان های قانونگذار نظیر وزارت کار که موجب کاهش هزینه های صرف شده برای پرداخت خسارت و پرداخت جریمه های احتمالی می شود.
* ایجاد محیط کاری ایمن تر و سالم تر
* افزایش آگاهی و دانش درباره سلامت و ایمنی
* کاهش زمان تلف شده در اثر بیماری و صدمات وارده به کارکنان
* افزایش روحیه و انگیزه کارکنان

مراحل طراحي و استقرار سيستم مديريت ايمني و سلامت حرفه اي بر اساس ایزوOHSAS 18001:2007

1-1- بازديد از شركت و ارزيابي مقدماتي (Pre- Assessment)
1-2- شناخت وضعيت موجود و تبيين مغايرتها بر اساس استاندارد ایزوOHSAS 18001:2007
1-3- آموزش مفاهیم و الزامات سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی (ایزوOHSAS 18001:2007)
1-4- بازنگری فرآیندها/ فعالیت ها متناسب با سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی و طرح ریزی (مستندسازی) آنها منطبق با استانداردهای مذکور
1-5- تدوین مکانیزم شناسایی و ارزیابی خطرات و ریسک های ایمنی و سلامت شغلی منطبق بر فعالیت های سازمان کارفرما و الزامات قانونی (نظیر بخشنامه ها و مقررات وزارت نیرو، اداره طب کار، سازمان تامین اجتماعی، وزارت کار و امور اجتماعی)
1-6- ارزیابی خطرات و ریسک های ایمنی و سلامت شغلی منطبق بر مکانیزم تعیین شده.
1-7- تهیه نظامنامه جامع سیستم مديريت ايمني و سلامت شغلي
1-8- اجرای سیستم و انجام ممیزی داخلی سیستم ایزوOHSAS 18001:2007
1-9- حضور و همراهی در ممیزی نهایی (Final Audit) به منظور توصیه به دریافت گواهینامه

شرکت مهندسی پیشگامان آریان رادان افتخار دارد که با طراحی و استقرار موثر سیستم مذکور موفقیت بلامانع شما را در کسب گواهینامه بین المللی سيستم مديريت ايمني و سلامت شغلي تضمین نماید.

 

شرکت مهندسی  پیشگامان آریان رادان با بهره گیری از کارشناسان و اساتید مجرب دانشگاه های معتبر داخلی و بین المللی

مجموعه ای موفق در اجرای قریب به 1000 پروژه در زمینه خدمات تخصصی و برگزاری بیش از 50000ساعت دوره های آموزشی

  دارنده گواهینامه های بین المللی       IW A2:2007           ISO/TS  10004:2012     ISO/FDIS  10002:2014      ISO 9001:2015

 

مشتریان ما