ایزو 50001 ( سیستم مدیریت انرژی)

ایزو 50001 ( سیستم مدیریت انرژی)

استاندارد بین المللی ایزو 50001 (سیستم مدیریت انرژی)

 

درباره استاندارد ایزو 50001:2011 :

 

امروزه یکی از نیازهای مهم صنایع و جوامع انسانی در اکثر کشورها موضوع مدیریت انرژی می باشد . آلودگی های زیست محیطی ، هزینه بالای سوخت و بحرانهای انرژی و مفهوم توسعه پایدار که هدف تمامی جوامع می باشد دلایل اصلی توجه به بحث انرژی و سیستم مدیریت انرژی (ایزو 50001) می باشد .

این مدرک مبتنی بر عناصر کلی است که در تمام استاندارد های سیستم مدیریت ایزو به چشم می خورد و سطح بالایی از تطابق دستگاه ها با استاندارد ایزو 9001 (مدیریت کیفیت) و ایزو 14001 ( مدیریت زیست محیطی) را تضمین می کند.

استاندارد بین المللی سیستم مدیریت انرژی ایزو 50001 برای هر سازمانی که مایل است از انطباق با اظهارات خط مشی انرژی خود اطمینان نموده و این انطباق با الزامات ایزو 50001 را به دیگران اثبات نمایند ، کاربرد دارد.

سازمان ها می توانند با خود ارزیابی و خود اظهاری ، رعایت انطباق با الزامات ایزو 50001 را تایید نمایند و یا به وسیله اخذ گواهینامه سیستم مدیریت انرژی ایزو 50001  و مشاوره ایزو 50001 از یک سازمان بیرونی، مورد تایید قرار دهد .

 

مزایای ایزو 50001 : 

 • هزینه های مالی مصرف انرژی کاهش می یابد

 • کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در سازمان ها

 • استاندارد سازی مصرف انرژی 

 • روش های جهت بهینه سازی مصرف انرژی مشخص می گردد

 • انطباق با الزامات حقوقی و قانونی

 • شفافیت و انتقال اطلاعات در زمینه مدیریت منابع انرژی 

 • بهترین عملکرد ها و رفتارهای مناسب در حوزه مدیریت انرژی 

و .........

 

کنترل های ایزو 50001: 

 • پایش،اندازه گیری و تجزیه و تحلیل مصرف انرژی 

 • ارزیابی انطباق با قوانین و الزامات سیستم مدیریت انرژی ایزو 50001

 • ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی 

 • کنترل سوابق مدیریت انرژی 

 • بازنگری مدیریت انرژی بر اساس ایزو 50001 

 

 

 

شرکت مهندسی  پیشگامان آریان رادان با بهره گیری از کارشناسان و اساتید مجرب دانشگاه های معتبر داخلی و بین المللی

مجموعه ای موفق در اجرای قریب به 1000 پروژه در زمینه خدمات تخصصی و برگزاری بیش از 50000ساعت دوره های آموزشی

  دارنده گواهینامه های بین المللی       IW A2:2007           ISO/TS  10004:2012     ISO/FDIS  10002:2014      ISO 9001:2015

 

مشتریان ما