جدول زمانبندی دریافت گواهینامه

 

 

جدول زمانبندی دریافت گواهینامه

ردیف عنوان دوره تاریخ برگزاری تاریخ صدور مدرک ساعت مراجعه
1 مدیریت انرژی - شرکت هسا 1392/10/17-18 1392/11/23 15:30 - 8:30
2 مدیریت انرژی - شرکت گاز اصفهان 1392/11/06 1392/11/29 15:30 - 8:30

 

شرکت مهندسی  پیشگامان آریان رادان با بهره گیری از کارشناسان و اساتید مجرب دانشگاه های معتبر داخلی و بین المللی

مجموعه ای موفق در اجرای قریب به 1000 پروژه در زمینه خدمات تخصصی و برگزاری بیش از 50000ساعت دوره های آموزشی

  دارنده گواهینامه های بین المللی       IW A2:2007           ISO/TS  10004:2012     ISO/FDIS  10002:2014      ISO 9001:2015

 

مشتریان ما