فرم پرسشنامه اطلاعات اوليه براي متقاضيان استقرار استاندارد ISO/IEC 17025
اين پرسشنامه ما را در شناخت بهتر فعاليت آزمايشگاه شما جهت ارائه بهترين خدمات ممكن ياري خواهد رساند لطفا به تمامي سئوالات پاسخ دهيد.
نام سازمان:
Invalid Input
زمينه فعاليت:
آدرس:
Invalid Input
كد پستي:
Invalid Input
تلفن:
Invalid Input
فاكس:
Invalid Input
نام شخص رابط/سمت:
Invalid Input
نام قائم مقام/سمت:
Invalid Input
پست الكترونيكي:
Invalid Input
ليست پرسنل كليدي آزمايشگاه را همراه با مدرك تحصيلي آنها ذكر نماييد:
Invalid Input
ليست تجهيزات آزمون را ذكر نماييد:
Invalid Input
آيا دستگاههاي آزمايشگاه كاليبره شده اند؟
Invalid Input
اگر جواب مثبت است كاليبراسيون به چه صورتي انجام شده است؟
Invalid Input
آزمونهايي كه در آزمايشگاه انجام مي گيرد را ذكر نماييد:
Invalid Input
در مورد قابليت رديابي تستها در آزمايشگاه توضيح فرمائيد:
Invalid Input
دستورالعملهاي آزمون موجود در آزمايشگاه را نام ببريد:
Invalid Input
آيا شرايط محيطي آزمايشگاه (دما، رطوبت و...) براي انجام آزمونهاي مختلف تحت كنترل مي باشد؟
Invalid Input
مساحت آزمايشگاه چقدر است؟
Invalid Input
در صورت امكان lay out آزمايشگاه همراه با ساير مدارك ارسال گردد.
توضيحات:
Invalid Input
تكميل كننده فرم:
Invalid Input
سمت:
Invalid Input
تاريخ:
Invalid Input

 

شرکت مهندسی  پیشگامان آریان رادان با بهره گیری از کارشناسان و اساتید مجرب دانشگاه های معتبر داخلی و بین المللی

مجموعه ای موفق در اجرای قریب به 1000 پروژه در زمینه خدمات تخصصی و برگزاری بیش از 50000ساعت دوره های آموزشی

  دارنده گواهینامه های بین المللی       IW A2:2007           ISO/TS  10004:2012     ISO/FDIS  10002:2014      ISO 9001:2015

 

مشتریان ما