فرم درخواست ارائه خدمات گواهي محصول(CE)
1.اطلاعات شركت:
نام شركت:
Invalid Input
نام مدير عامل :
Invalid Input
نام مدير توليد:
Invalid Input
تعداد پرسنل:
Invalid Input
نماينده مديريت در ارتباط با الزامات قانوني محصول:
Invalid Input
آدرس دفتر مركزي:
Invalid Input
تلفن:
Invalid Input
آدرس كارخانه:
Invalid Input
دامنه فعاليت:
Invalid Input
سايـــــــــر
Invalid Input
2.اطلاعات محصول:
نام محصول
Invalid Input
كاربرد
Invalid Input
كاربر(استفاده كننده)
Invalid Input
استاندارديامشخصه فني كه محصول بر اساس آن ساخته يا نصب ميشود (شامل استاندارد های ملی و بین المللی)
Invalid Input
نام سازمان ناظر/ مسئول استاندارد مورد نظر
Invalid Input
3.امكانات آزمايشگاهي:
- نام آزمايشگاههاي بيروني مورد استفاده (در صورت وجود):
Invalid Input
4.اطلاعات مربوط به سيستم مديريت كيفيت:
- آيا سيستم مديريت كيفيت پياده سازي شده است؟
Invalid Input
- آيا شركت داراي گواهينامه ISO9001 ميباشد؟
Invalid Input
نام شركت گواهي دهنده :
Invalid Input
آيا دامنه سيستم كيفيت شامل طراحي(ويا تغييرات در طراحي) ميشود؟
Invalid Input
آيا كاليبراسيون تجهيزات اندازه گيري مرتبط با مشخصات فني محصول، انجام شده است؟
Invalid Input
- تعداد مهندسين(متخصصان فني)
در واحد طراحي و مهندسي:
Invalid Input
در واحد توليد:
Invalid Input
در واحد كنترل كيفيت:
Invalid Input
5. مدارک ذیل در صورت وجود پیوست گردد: - OPC (نمودار فرآیند عملیات تولید) - BOM (لیست مواد اولیه مرتبط با محصول)
6. نوع خدمات در خواستی:
اظهار نامه تطابق
Invalid Input
همکاری در خود اظهاری
Invalid Input
استقرار سیستم تضمین کیفیت
Invalid Input
تهیه مستندات
Invalid Input
تاريخ:
Invalid Input

 

شرکت مهندسی  پیشگامان آریان رادان با بهره گیری از کارشناسان و اساتید مجرب دانشگاه های معتبر داخلی و بین المللی

مجموعه ای موفق در اجرای قریب به 1000 پروژه در زمینه خدمات تخصصی و برگزاری بیش از 50000ساعت دوره های آموزشی

  دارنده گواهینامه های بین المللی       IW A2:2007           ISO/TS  10004:2012     ISO/FDIS  10002:2014      ISO 9001:2015

 

مشتریان ما