آموزش نرم افزار پاورپوینت

پاورپوینت چیست؟

پاورپوینت یک نرم افزار است که می‌تواند برای ایجاد ارائه‌های الکترونیکی (پرزنتیشن) استفاده شود. کاربران و سخنرانان، به کمک پاورپوینت هنگام سخنرانی، اسلایدشوها را نمایش داده و مرجع قرار می‌دهند. اما کارهای خلاقانه تری نیز می‌توان با پاورپوینت انجام داد.برای افرادی که سخنرانی یا تدریس می‌کنند، پاورپوینت یکی از مهمترین ابزارها خواهد بود. اسلایدهای آنها می‌تواند برای چیزی که در موردش صحبت می‌کنند کمک تصویری ارائه داده، یا توجه شنوندگان را جلب کند یا یک مفهوم پیچیده را توضیح دهد. ممکن است عکس‌های مرتبط، نمودار داده‌های کلیدی و غیره استفاده شود.